Tuesday, 26/05/2020 - 23:31|
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
Ngày ban hành:
02/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục xác định 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản

Ngày ban hành:
10/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chi tiết văn bản số: 31/2017/TT-BGDĐT
Tên văn bản:Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:31/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:18/12/2017
Trích dẫn:Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
Người ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:
06/01/2018
Ngày hiệu lực:
06/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 36
Năm 2020 : 10.882
Liên kết website