Monday, 25/05/2020 - 18:22|
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
lí thuyết và bài tập
Ôn tập các văn bản , tiếng việt 
ÔN TẬP KIẾN THỨC VĂN 6, GDCD 6,7
NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9Bài tập 1: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp tiền bối đi trước? Bài tập 2: Nguyễn Ái Quốc đã trực ...
NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8Bài tập 1: Em hãy viết tiếp các sự kiện lịch sử sao cho tương ứng với thời gian ở cột bên trái:Thời gianSự kiện lịch ...
NÔI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 7I.VĂN BẢN1. Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất2. Tục ngữ về con người và xã hội3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ...
ÔN TẬP KIẾN THỨC NGỮ VĂN 9LẦN 11-TIẾNG VIỆT-Các phương châm hội thoại -Các thành phần biệt lập-Khởi ngữ-Sự phát triển của từ vựng2-TẬP LÀM VĂN 1-Viết ...
nội dung ôn từ lớp 6 đến 9.
võ cổ truyền 36 động tác, nhảy cao, bóng chuyền, chạy bền.
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 12
Năm 2020 : 10.819
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website