Monday, 25/05/2020 - 19:12|
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
Ngày 03/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông báo việc tuyển dụng và tiếp nhận đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học ...
Từ ngày 03 tháng 12 năm 2019 đến ngày 02/01/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ sẽ nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức
Từ ngày 06/8/2019 đến 09/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện Long Hồ sẽ tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho ...
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long vừa có Công văn số 1228/SNV-TCBC, ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều chỉnh thời gian tổ chức xét ...
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 979/HDLN-SGDĐT-SNV, ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn ...
Hướng dẫn tải tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học ...
Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở ...
Liên kết nhanh
Thông tin truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 12
Năm 2020 : 10.819
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website