Monday, 25/05/2020 - 17:41|
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG 20/11

KẾ HOẠCH  LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trường THCS ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............

...................., ngày.....tháng....năm....

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm học: .....................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác năm học ..... – .. của Trường .................... về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11;

Thực hiện quyết định số ......../QĐ-THCS, ngày.....tháng.....năm....... của Hiệu trưởng Trường ................... về việc tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học ..... – .....;

Ban tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch cuộc thi báo tường như sau:

I. MỤC ĐÍNH – YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Giáo dục truyền thống Tôn sư trọng đạo.

- Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực chohọc sinh trong trường.

2. Yêu cầu.

- Ban tổ chức; Tổng phụ trách đội; Giáo viên chủ nhiệm; Các lớp và các cá nhân, tổ chức  phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt kế hoạch.

- Mỗi tập thể lớp hoàn thành 01 sản phẩm để tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, thời gian.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Thành lập ban tổchức.

(Theo quyết định của Hiệu trưởng)

  1. Thành lập ban giám khảo.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Thể lệ cuộc thi.

3.1. Đối tượng.

- ................... lớp của Trường ......................

3.2. Thời gian.

+ Thời gian bắt đầu: .../..../......

+ Thời gian thu sản phẩm: Sáng ..../..../.....

+ Trưng bày sản phẩm: Từ ngày .... – ..../..../..... tại phòng Hội trường.

+ Chấm báo: Sáng ..../..../.....

+ Công bố kết quả: ............/......./......

+ Địa điểm thu sản phẩm: Phòng Đội.

3.3. Hình thức.

- Khổ báo: A2 - 420 x 594 mm. (Baog ồm từ trang bìa đến hết các trang tiếp theo).

- Báo được đóng quyển theo chiều dọc, khi mở báo xem thì lật từ dưới lên; có móc treo.

- Số trang báo: Quy định số trang ít nhất (tối thiểu) của tờ báo là 06 trang.

- Trang 01: Bìa. (Yêu cầu: Trang bìa thể hiện được tên chi đội, tên đầu báo, số báo, các họa tiết trang trí,...)

- Trang 02: Bài xã luận.

- Từ trang Từ trang 03 đến hết các trang còn lại: Là các chuyên mục.

* Gợi ý: Gồm các chuyên mục sau: Xã luận, thơ, văn, truyện ngắn, truyện cười, bài hát, câu đố, góc thư giãn, tranh ảnh, tự giới thiệu về lớp,…

- Chữ: Viết tay, bằng tiếng Việt.

- Minh họa: Vẽ, cắt dán.

- Chất liệu nền báo: Giấy trắng, cứng.

- Chất liệu trang trí: Khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo.

3.4. Nội dung.

- Hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo, nhà trường, bạn bè, quê hương, đất nước.

* Chúý: Khi Ban giám khảo chấm, yêu cầu các lớp phải có người giới thiệu báo.

4. Biểu điểm.

4.1. Trang bìa (20 điểm)

- Đầy đủ theo quy định (10 điểm)

- Tiêu đề ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa với chủ đề (5 điểm)

- Cân đối, hài hòa, ấn tượng (5 điểm)

4.2. Nội dung (60 điểm)

- Nhan đề, lời ngỏ, tựa đề, bài xã luận có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10 điểm)

- Đủ chuyên mục, các bài viết tự sáng tác là chủ yếu, hạn chế sưu tầm. (10 điểm)

- Các bài viết đúng nội dung chủ để cuộc thi (10 điểm)

- Nội dung các bài viết hay, có ý nghĩa, có cảm xúc (15 điểm)

- Tranh, ảnh đẹp, phù hợp, có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10 điểm)

- Phụ lục (5 điểm)

4.3. Hình thức (20 điểm)

- Bố cục trình bày hài hòa, cân đối rõ ràng, màu sắc trang nhã, phù hợp (5 điểm)

- Chữ viết tay đẹp, rõ ràng, dễ đọc (10 điểm)

- Có sự sáng tạo (5 điểm)

5. Cơ cấu giải thưởng.

+ 01 giải đặc biệt.

+ 02 giải Nhất.

+ 02 giải Nhì.

+ 03 giải Ba.

+ 04 giải Khuyến khích.

6. Tổ chức thực hiện.

- Ban tổ chức triển khai, tổ chức cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

- Giao cho: Đ/c ............. – Giáo viên môn Mĩ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật cho lớp trong thời gian cuộc thi diễn ra;

Đ/c .................. – Tổng phụ trách chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền và đôn đốc giáo viên chủ nhiệm, học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp chủ nhiệm chịu trách nhiệm thực hiệnnội dung của kế hoạch đã chỉ đạo.

- Đối với Liên đội: Phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, theo dõi việc thực hiện của các chi đội, đôn đốc nộp báo tường về BTC đúng thời gian quyđịnh.

Trên đây là kế hoạch công tác tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học ....-....... của trường ..........., yêu cầu các các nhân, tổ chức trong nhà nhà trường cùng phối hợp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác để giải quyết.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các PHT, TPT, GVCN (để t/hiện);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn về việc thực hiện quy định mức thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các CSGD mầm non, phổ thông công lập ... (24/08/2018)

Hướng dẫn quy định rõ các nội dung:

1. Thu và sử dụng học phí

2. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

3. Hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ và xác nhận.

4. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

5. Công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập.